Category

Coester - deep penetrating Polysil TG 500 primer

manufacturer: Koester

Category: Primers for adhesives and mortars

product #: 27371

Order multiples of: 1 Add to cart

Add to wish list Ask about product Report an error in description Installment purchase is available from 100 PLN of product value or the entire order. Leasing is available from PLN 369 of the value of the product

Price on request

price-list
net unit price
£11,56
for kg
discount price
net unit price
£9,81
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 kg
unit
trading
1.00 kg
total price
net list price
£11,56
for 1.00 kg
total price
discounted net price
£9,81
for 1.00 kg
price-list
gross unit price
£14,22
for kg
discount price
gross unit price
£12,06
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 kg
unit
trading
1.00 kg
total price
gross list price
£14,22
for 1.00 kg
total price
gross discount price
£12,06
for 1.00 kg

Product description

KÖSTER Polysil TG 500 jest środkiem gruntującym o niskiej lepkości na bazie polimerowo-krzemianowej. Działa wzmacniająco i hydrofobizująco, redukuje chłonność podłoża. Na zasolonych i zawilgoconych podłożach powoduje redukcję objętości porów i tym samym zmniejsza ryzyko ponownego wystąpienia wykwitów solnych. Stosowany jest do ochrony wszystkich podłoży mineralnych, może być stosowany również jako utwardzacz do szlamów uszczelniających.

Zastosowanie

 • wzmacnianie i ochrona podłoży mineralnych
 • redukcja chłonności podłoża, również materiałów o dużej chłonności (np. piaskowiec)
 • hydrofobizacja
 • zmniejszenie ryzyka ponownego wystąpienia wykwitów solnych
 • zwiększenie mrozoodporności podłoży mineralnych
 • utwardzanie mikrozapraw uszczelniających
 • na wszystkie podłoża mineralne za wyjątkiem podłoży gipsowych
 • jako preparat gruntujący pod hydroizolacyjne masy bitumiczne (np. Deuxan 2K, Bikuthan 2K)
 • jako preparat gruntujący pod hydroizolacyjne powłoki mineralne (np. NB Elastik, NB 1)

Dane techniczne

 • temperatura stosowania powyżej +5°C
 • gęstość 1,03 g/cm³
 • powierzchnia przejrzysta, lekko klejąca
 • nakładanie następnych warstw: po około 30 min (materiały na bazie cementowej); po minimum 24 h (materiały na bazie akrylowej i krzemianowe)
 • zużycie: ok. 0,13÷0,25 kg/m² w zależności od własciwości podłoża; ok. 100-130 g/m² jako preparat głebokopenetrujacy; ok. 150 g/m² jako grunt pod tynki renowacyjne; ok. 150 g/m² jako grunt pod izolacje bitumiczne i tynki renowacyjne - przy bardzo chłonnych podłożach podane wartości mogą być dwukrotnie większe

Technical data

amount in box:
1 kg

Attachments